foto

Disa nga produktet tona.

CMD Universiteti

Cmd Universiteti është program modern për menaxhimin e universitetit.

foto
Më shumë...

CMD Restaurant

Sistemi lejon regjistrimin dhe menaxhimin e kamerierëve dhe të detajeve të tyre të regjistrimit si edhe pajisjen e tyre me kartë magnetike çka shërben për identifikimin e tyre në program.
foto
Më shumë...

z-Market

z-Market ofron kryerjën e shërbimeve për markete. Poashtu përfshinë edhe depon.

foto
Më shumë...

CMD e-Learning

CMD e-Learning - paraqet një teknologji të avancuar të komunikimit midis universitetit dhe studentëve.

foto
Më shumë...

CMD Hotel

Cmd hotel - është program i menaxhimit të hoteleve me shumë terminale.

foto
Më shumë...

z-Financa

z-Financa - është softwar I kompletuar I financave dhe kontabilitetit që ndihmon në menaxhimin e të gjitha aspekteve të biznesit tuaj.
foto
Më shumë...

Të gjitha të drejtat e rezervuar © CMD |
Log In | Sing Up | Kontakti