Zhvillimi i webfaqeve

Publikuar me 18-5-2013

Në një kohë të tillë të teknologjisë është thelbësore që kompania të ketë prezencë në internet.

Kjo ndihmon në hapjen e linjave të komunikimit  midis kompanisë e klientëve dhe poashtu i njofton klientët potencial për vlerat e kompanisë.

 

Ne ju ndihmojmë që të përfitoni konsumatorët përmes marketingut efektiv digjital duke ju siguruar web faqe funksionale, me dizjan te shkëlqyeshëm dhe konsulencë mbi menaxhimin e përmbajtjës.

 

Ne sigurojmë:

-          Zhvillimin e web faqeve statike dhe dinamike

-          Dizajnimin e web faqës

-          Menaxhimin e përmbajtjës

-          Hostimin e web faqës

-          Biznesin elektoronik

-          Sistemet e integruara

-          Aplikacione të bazuara në Web


CMD ofron dizajnimin dhe zhvillimin profesional të web faqeve tuaja statike dhe dinamike.
Cmd gjithashtu bën zhvillimin e web aplikacioneve të fuqishme.

Teknologjitë e përdorura janë Asp.net dhe Php.