Design

Publikuar me 20-5-2013


CMD ka zhvilluar si sektor të dizajnin duke ofruar dizajne kreative për logo, flajera, postera vizitkarta etj.