z-Financa

Publikuar me 18-5-2013

z-Financa - është softwar I kompletuar I financave dhe kontabilitetit që ndihmon në menaxhimin e të gjitha aspekteve të biznesit tuaj.

Ofron të gjitha modulet për të menaxhuar një biznesi si:

-Klientët dhe shitjet

-Furnitrorët dhe blerjet

-Inventari

-Puntorët dhe pagesat

-Tatimet dhe taksat

-Format zyrtare për raportim