foto

CMD Hotel


Cmd hotel - është program i menaxhimit të hoteleve me shumë terminale. Programi është i organizuar në disa sektorë sipas funksioneve që ata kryejn.

Të gjithë sektorët janë të lidhur në rrjet mes veti dhe komandohen nga një kompjuter qëndror.

Përparësia e këtij programi në raport me të tjerët është se Cmd hotel mundëson menaxhimin e tërë hotelit , jo vetëm recepsionit.

Nuk keni nevojë të përdorni program për menaxhimin e puntorëve, program për restaurant, për recepsion, për depo sepse këtu janë të inkorporuara të gjitha në një vend.


Cmd hotel përfshinë:   Recepsionin,  Rezervimet,  Shërbimet,  Telefonatat,  Barin – Restaurantin apo Pizzerinë, Kuzhinën, Sistemin e shërbimeve gratis, Sallat e konferencave, Depon, Stokun, Raportet.


Ndërsa vetëm recepsioni përfshinë: Konfigurimin e dhomave, Rezervimet e sallave dhe tavolinave, Hyrjet (check in), Daljet (check out), Klientët, Faturat, Arkivën, Borxhet, Avanset, Shërbimet, Kontratat për çmimet e fjetjës etj.


Të gjitha të drejtat e rezervuar © CMD |
Log In | Sing Up | Kontakti