foto

Cmd Universiteti


Cmd Universiteti është program modern për menaxhimin e universitetit. Është punuar me ekspertë të fushës universitare prandaj është tejet voluminoz dhe mundëson kryerjën e të gjitha punëve në universitet që nga regjistrimi i studentit e deri tek paraqitja online e provimeve nga vet studentët.

Lehtëson punën e administratës, shmang tollovitë, eleminon gabimet, ofron shërbime efikase për student, krijon imazh të mirë për universitetin.

Pakoja “CMD Universiteti” është bërë Deklaratës së Bolonjës, kërkesave të Ministrisë së Arsimit dhe Agjensionit për akreditim.


Të gjitha të drejtat e rezervuar © CMD |
Log In | Sing Up | Kontakti