foto

CMD Hotel implementohet në Hotel-in Victory


Implementimi i radhës i produktit CMD-Hotel është bërë në Hotelin Victory në Prishtinë.

CMD-Hotel është program i menaxhimit të hoteleve me shumë terminale. Programi është i organizuar në disa sektorë sipas funksioneve që ata kryejn.Të gjithë sektorët janë të lidhur në rrjet mes veti dhe komandohen nga një kompjuter qëndror.Përparësia e këtij programi në raport me të tjerët është se Cmd hotel mundëson menaxhimin e tërë hotelit , jo vetëm recepsionit. Nuk keni nevojë të përdorni program për menaxhimin e puntorëve, program për restaurant, për recepsion, për depo sepse këtu janë të inkorporuara të gjitha në një vend.


Të gjitha të drejtat e rezervuar © CMD |
Log In | Sing Up | Kontakti