foto

Zhvillimi i webfaqeve (Web Design)


Në një kohë të tillë të teknologjisë është thelbësore që kompania të ketë prezencë në internet.
Kjo ndihmon në hapjen e linjave të komunikimit midis kompanisë e klientëve dhe poashtu i njofton klientët potencial për vlerat e kompanisë.

Ne ju ndihmojmë që të përfitoni konsumatorët përmes marketingut efektiv digjital duke ju siguruar web faqe funksionale, me dizjan te shkëlqyeshëm dhe konsulencë mbi menaxhimin e përmbajtjës.

Ne sigurojmë:

- Zhvillimin e web faqeve statike dhe dinamike

- Dizajnimin e web faqës

- Menaxhimin e përmbajtjës

- Hostimin e web faqës

- Biznesin elektoronik

- Sistemet e integruara

- Aplikacione të bazuara në Web

CMD ofron dizajnimin dhe zhvillimin profesional të web faqeve tuaja statike dhe dinamike.
Cmd gjithashtu bën zhvillimin e web aplikacioneve të fuqishme.

Teknologjitë e përdorura janë Asp.net dhe Php.

Të gjitha të drejtat e rezervuar © CMD |
Log In | Sing Up | Kontakti