foto

z-Market


z- market ofron kryerjën e shërbimeve për markete. Poashtu përfshinë edhe depon.


Mundëson shitjën e shpejtë duke e përdorur lexuesin e barkodeve, prinimin e faturave, ofron raporte të ndryshme mbi gjendjën materiale të artikujve, raporte të qarkullimit për datë, raporte me parametra etj.


Të gjitha të drejtat e rezervuar © CMD |
Log In | Sing Up | Kontakti